Asystentka stomatologiczna

Informacje o zawodzie:

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Jej zadania zawodowe dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania urządzeń, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami (…)”

Kwalifikacje jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z15)

Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry)
Praktyki: 160 h
Uzyskany tytuł: Asystentka stomatologiczna
Perspektywy pracy:

gabinety dentystyczne, ortodontyczne, kliniki, ośrodki, oddziały chirurgii szczękowo-twarzowej

Przykładowy program nauczania:

– Działalność profilaktyczno-lecznicza,
– Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej,
– Podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki,
– Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy,
– Podstawy działalności gospodarczej,
– Język obcy zawodowy,
– Język migowy,
– Technologie informatyczne,
– Organizacja ochrony zdrowia.