Higienistka stomatologiczna

Informacje o zawodzie:

„Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych (…) w szczególności: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów, dobiera środki do utrzymania prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skaling, lakierowanie i lakowanie uzębienia (…)”

Kwalifikacje jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (Z14)

Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry)
Praktyki: 160 h
Uzyskany tytuł: Higienistka stomatologiczna
Perspektywy pracy:

gabinety dentystyczne, pracownie protetyczne, ośrodki zdrowia, także te znajdujące się w placówkach edukacyjnych

Przykładowy program nauczania:

– Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej,
– Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym,
– Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej,
– Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,
– Propedeutyka stomatologiczna,
– Komunikacja personalna i społeczna,
– Język migowy,
– Język obcy w stomatologii,
– Stany zagrożenia zdrowia i życia,
– Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.