O Nas

Prywatna Policealna szkoła AWANGARDA funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania, który jest dopasowany do potrzeb rynku europejskiego. Działalność edukacyjną w Głogowie prowadzimy od 2012 roku i odnosimy na tym polu wiele sukcesów. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowana kadra nauczycielska, profesjonalnie wyposażone pracownie, to atuty którymi możemy się pochwalić! Posiadamy specjalistyczne laboratoria:
– chemiczne,
– farmaceutyczne,
– pracownie stomatologiczną,
– pracownie masażu i fizykoterapii.

Dodatkowo sale wykładowe, w których odbywają się zajęcia wyposażone są w różnorodny sprzęt multimedialny. Dla Naszych Uczniów mamy także do zaoferowania biblioteczkę szkolną, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnie.

Ponadto działamy na rzetelnych podstawach – szkoła posiada uprawnienia publiczne nadane przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a także jest wpisana do rejestru szkół i placówek niepublicznych Powiatu Głogowskiego jako szkoła policealna dla młodzieży na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie, kształcącej w formie stacjonarnej.

Z całym przekonaniem możemy powiedzieć, iż za sukces AWANGARDY odpowiada wyznawana przez nas zasada: „nie ilość, a jakość jest dla nas najważniejsza”!