Oferta edukacyjna

Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Jej zadania zawodowe dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania urządzeń, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami (…)”

Higienistka stomatologiczna

„Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych (…) w szczególności: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów, dobiera środki do utrzymania prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skaling, lakierowanie i lakowanie uzębienia (…)”

Technik farmaceutyczny

„Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu (…). Uczestnicy także w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.”

Technik masażysta

„Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają ludzi zdrowych. Technik masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny (…)”

Opiekun medyczny

„Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne…”