Opiekun medyczny

Informacje o zawodzie:

„Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej  w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne…”

Kwalifikacje jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MS.04)

Czas trwania nauki: 1 rok (dwa semestry)
Praktyki: 160 godzin
Uzyskany tytuł: Opiekun medyczny
Perspektywy pracy:

przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja, sanatoria, zatrudnienie u osób prywatnych

Przykładowy program nauczania:

– Zarys anatomii, fizjologii i patofizjologii z elementami pierwszej pomocy,
– Zarys psychologii, socjologii,
– Język migowy,
– Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia,
– Działalność gospodarcza,
– Zdrowie publiczne,
– Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
– Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze.