Technik farmaceutyczny

Informacje o zawodzie:

„Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu (…). Uczestnicy także w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.”

Kwalifikacje jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi (Z19)

Czas trwania nauki: 2 lata (cztery semestry)
Praktyki: 160 h
Uzyskany tytuł: Technik farmaceutyczny
Perspektywy pracy:

apteka, punkt apteczny, hurtownie farmaceutyczne, sklepy ze sprzętem farmaceutyczny, sklepy zielarskie, laboratoria

Przykładowy program nauczania:

– Farmakologia,
– Farmakognozja,
– Analiza leków,
– Technika postaci leków,
– Technika sporządzania leków,
– Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
– Badania tożsamości surowców naturalnych,
– Świadczenia farmaceutyczne,
– Język migowy,
– Język obcy w branży farmaceutycznej,
– Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy,
– Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
– Organizacja ochrony zdrowia.