Dziś uczymy się wykonywać zawiesiny w pracowni farmaceutycznej.